THE GALLERY OF QYOU SUCCESS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

QYOU LOGO

ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การเข้าถึง, การขอใช้เนื้อหาข้อมูล, รูปภาพ, วิดีโอ บนเว็บไซต์ QYou Gallery

ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ในการส่งเสริมการขาย, การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้กับนักธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ “คิวยู ซัคเซส” และศูนย์กระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้รับข่าวสารทั่วไป

ใครที่สามารถขอใช้งานข้อมูล,รูปภาพ,วิดีโอ บนเว็บไซต์ QYou Gallery ได้บ้าง?

 • ศูนย์กระจายสินค้า [QYOU DEALER]
 • ศูนย์กระจายสินค้า [QYOU CENTER]
 • สมาชิกหรือนักธุรกิจคิวยู ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เงื่อนไขการใช้งานข้อมูล, รูปภาพ และ/หรือ วิดีโอของบริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด จากเว็บไซต์ QYou Gallery

 • ท่านสามารถขอใช้งานเนื้อหาข้อมูล, รูปภาพ, วีดีโอ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดจากไฟล์ต้นฉบับได้ ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในหัวข้อที่ 1 (ใครที่สามารถขอใช้งาน)

 • เมื่อท่านนำไฟล์ต้นฉบับไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้า ห้ามดัดแปลงแก้ไขเนื้อหา, รูปภาพ, วีดีโอ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้เป็นลายลักษณ์อักษร
  จากทางบริษัทฯ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ QYou Gallery

 • เมื่อท่านนำไฟล์ต้นฉบับไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้า ท่านจำเป็นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา, รูปภาพ, วีดีโอ ทุกครั้งที่นำไปใช้งาน

 • ข้อกำหนดทั้งหมดนี้ถือเป็น ข้อตกลง/เงื่อนไข ซึ่งเราถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตาม เมื่อท่านนำเนื้อหาข้อมูล, รูปภาพ, วีดีโอ จากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน

 • ข้อกำหนดทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจสำหรับการนำไปใช้งานเท่านั้น ไม่นับเป็นเอกสารทางกฎหมาย แนะนำให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล/ข้อตกลง ก่อนการนำไปใช้งาน

 • แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่องของสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ โดยคลิ๊กที่นี่>> นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉันจะขอใช้งานข้อมูล, รูปภาพ และ/หรือ วิดีโอได้อย่างไร?

 • เลือก รหัส(ID)ของรูปภาพ และ/หรือ วีดีโอที่ท่านต้องการ
 • เลือกข้อมูลหน้าเอกสารที่ต้องการ(เฉพาะห้วข้อ)
 • แจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้งานผ่านกล่องข้อความอีเมล ที่เมนู “ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ” (แสดงอยู่ตรงส่วนท้ายหรือด้านล่างของเว็บไซต์จากหน้าจอแสดงภาพของท่าน)
 • กรอกข้อมูลเพื่อส่งคำร้อง / ส่งคำร้อง (ชื่อ-สกุล, รหัสสมาชิก, รหัส(ID)ของรูปภาพที่ต้องการ, หน้าเอกสาร, ที่อยู่อีเมลของท่าน)
 • รอรับรูปภาพ, เอกสาร และ/หรือ วิดีโอที่ต้องการภายใน 1-2 วัน  (เวลาทำการของบริษัทฯ) หลังจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้รับเรื่อง

การแบ่งปันในเนื้อหาข้อมูล, บทความ, รูปภาพ และ/หรือวิดีโอ จากเว็บไซต์ QYou Gallery ไปยังโซเชียลมีเดีย

 • ท่านสามารถแบ่งปันบทความ, รูปภาพ, วิดีโอ จากเว็บไซต์ QYou Gallery ไปยังโซเชียลมีเดียได้ตามที่ท่านต้องการ โดยกดปุ่มแชร์ (แสดงอยู่ทางด้านล่างของภาพ/บทความนั้นๆ)
 • เนื้อหาของบทความ, รูปภาพ, วิดีโอ จากเว็บไซต์ QYou Gallery หลังจากที่ได้มีการแบ่งปันไปยังโซเชียลมีเดีย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  เป็นการเปลี่ยนแปลงจากไฟล์ต้นทาง โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ QYou Gallery
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเนื้อหาบทความ รูปภาพ วิดีโอบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาข้อมูล, รูปภาพ, วีดีโอ บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด รวบรวมขึ้นเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการตลาดและการขาย, การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรูปภาพหรือวิดีโอบนเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 02 103 4657 หรือส่งข้อความหาเรา โดยคลิ๊กที่นี่ >> Contact Us  

error: