Successful business person "Qyou Success"

QYOU MILLONAIRE CLUB

QYOU MILLIONAIRE CLUB 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่าน

ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย ภายใต้แผนการตลาดของ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

"อย่าให้น้ำลายราคาถูก มาดูถูกความฝันราคาแพง"

ในวันที่เราเริ่มต้นทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นย่อมมีคนไม่เห็นด้วยเสมอ แต่ขอให้เรา จงยึดมั่นในเป้าหมาย จงยึดมั่นในหลักการ จงเชื่อสุดใจในสิ่งที่เราทำ

และให้ความสำเร็จ.! ส่งเสียงออกมาแทนเราเอง

ชาตรี สุวรรณเฟื่องฟู

นักธุรกิจคิวยูระดับ  CROWN PRESIDENTIAL

17 MILLIONAIRE CLUB คุณชาตรี สุวรรณเฟื่องฟู
17 MILLIONAIRE CLUB คุณชาตรี สุวรรณเฟื่องฟู

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

"อย่าให้น้ำลายราคาถูก มาดูถูกความฝันราคาแพง"

ในวันที่เราเริ่มต้นทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นย่อมมีคนไม่เห็นด้วยเสมอ แต่ขอให้เรา จงยึดมั่นในเป้าหมาย จงยึดมั่นในหลักการ จงเชื่อสุดใจในสิ่งที่เราทำ

และให้ความสำเร็จ.! ส่งเสียงออกมาแทนเราเอง

ชาตรี สุวรรณเฟื่องฟู

นักธุรกิจคิวยูระดับ  CROWN PRESIDENTIAL

16 MILLIONAIRE CLUB คุณสายสุดา ศรีสอาด

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

“ จงสร้างและสานฝันของคุณไปสูความสำเร็จ.! ด้วยตนเอง

อย่ากลัวที่จะล้มเหลว.! เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ทุ่มเท เพื่อตามหามันเท่านั้น.! "

เมื่อที่สุดแห่งความสำเร็จใดๆ ก็ตาม ได้เป็นเป้าหมายของความใฝ่ฝันในชีวิต การสร้างและสานฝันของเราให้เป็นจริงได้นั้น แค่มีความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ จำต้องใช้จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพละกำลัง และที่สำคัญต้องลงมือทำมันอย่างจริงจัง.!

(ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร จงเป็นตัวของตัวเอง)

สายสุดา ศรีสอาด

นักธุรกิจคิวยูระดับ  CROWN PRESIDENTIAL

16 MILLIONAIRE CLUB คุณสายสุดา ศรีสอาด

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

“ จงสร้างและสานฝันของคุณไปสูความสำเร็จ.! ด้วยตนเอง

อย่ากลัวที่จะล้มเหลว.! เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ทุ่มเท เพื่อตามหามันเท่านั้น.! "

เมื่อที่สุดแห่งความสำเร็จใดๆ ก็ตาม ได้เป็นเป้าหมายของความใฝ่ฝันในชีวิต การสร้างและสานฝันของเราให้เป็นจริงได้นั้น แค่มีความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ จำต้องใช้จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพละกำลัง และที่สำคัญต้องลงมือทำมันอย่างจริงจัง.! (ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร จงเป็นตัวของตัวเอง)

สายสุดา ศรีสอาด

นักธุรกิจคิวยูระดับ  CROWN PRESIDENTIAL

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

"หากว่าคุณไม่วางแบบแผนที่ดีให้กับชีวิตของตนเอง

คุณก็อาจจะตกไปอยู่ในแบบแผนชีวิตของคนอื่น "

บางครั้ง.! ชีวิตอาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด แต่ย่อมที่จะเป็นอย่างที่เรานั้นได้กระทำ  ซึ่งหากเราเลือกที่จะกำหนดรูปแบบของชีวิตเอาไว้แล้ว และคอยปรับทิศทางให้เป็นไปตามแบบแผน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไปตามความคิด ที่เราได้เลือก ที่เรานั้นได้ออกแบบเอาไว้ ตราบเท่าที่เรายังก้าวเดินไปข้างหน้าและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง ทุกความสำเร็จย่อมเป็นจริงได้ดั่งตะวันที่ฉายแสง (แม้ไม่เห็นยามค่ำคืน ก็ไช่ว่าจะดับแสง)

วรญา-ทัตติ วุฒิอมรธาดา

นักธุรกิจคิวยูระดับ  PRESIDENTIAL

15 MILLIONAIRE CLUB คุณวรญา - คุณทัตติ วุฒิอมรธาดา
15 MILLIONAIRE CLUB คุณวรญา - คุณทัตติ วุฒิอมรธาดา

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

"หากว่าคุณไม่วางแบบแผนที่ดีให้กับชีวิตของตนเองคุณก็อาจจะตกไปอยู่ในแบบแผนชีวิตของคนอื่น "

บางครั้ง.! ชีวิตอาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด แต่ย่อมที่จะเป็นอย่างที่เรานั้นได้กระทำ  ซึ่งหากเราเลือกที่จะกำหนดรูปแบบของชีวิตเอาไว้แล้ว และคอยปรับทิศทางให้เป็นไปตามแบบแผน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไปตามความคิด ที่เราได้เลือก ที่เรานั้นได้ออกแบบเอาไว้ ตราบเท่าที่เรายังก้าวเดินไปข้างหน้าและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง ทุกความสำเร็จย่อมเป็นจริงได้ดั่งตะวันที่ฉายแสง (แม้ไม่เห็นยามค่ำคืน ก็ไช่ว่าจะดับแสง)

วรญา-ทัตติ วุฒิอมรธาดา

นักธุรกิจคิวยูระดับ  PRESIDENTIAL

14 MILLIONAIRE CLUB 16 คุณกชพร ชิตชลธาร - คุณจักริน จันทร์ฝาก

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

“ บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของคนเรานั้น.!

มีคนมากมาย เริ่มต้นจนไปสู่ความสำเร็จ

มาจากการตัดสินใจ เพียงที่จะลองพยายาม "

การที่ได้ลองพยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ อาจจะต้องแบกรับกับความเสี่ยงในผลลัพธ์ที่ยังมองเห็นได้ไม่ชัดเจน แต่การที่ได้ลองพยายามลงมือทำ จนแปรเปลี่ยนเป็นความพยายามอย่างทุ่มเทในที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้นั้น คือสิ่งที่น่ายินดีเป็นที่สุดและสมกับความพยายามในการลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ (เราทำได้ คุณก็ทำได้)

กชพร ชิตชลธาร – จักริน จันทร์ฝาก

นักธุรกิจคิวยูระดับ  CROWN PRESIDENTIAL

14 MILLIONAIRE CLUB 16 คุณกชพร ชิตชลธาร - คุณจักริน จันทร์ฝาก

ทัศนคติและกรอบความคิด

เพื่อมุ่งไปให้ถึงจุดสูงสุดแห่งดวงดาว จากแผนการตลาดที่ทำได้จริง.!

“ บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของคนเรานั้น.!

มีผู้คนมากมาย ที่เริ่มต้นจนไปสู่ความสำเร็จ

มาจากการตัดสินใจเพียงที่จะลองพยายาม "

การที่ได้ลองพยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ อาจจะต้องแบกรับกับความเสี่ยงในผลลัพธ์ที่ยังมองเห็นได้ไม่ชัดเจน แต่การที่ได้ลองพยายามลงมือทำ จนแปรเปลี่ยนเป็นความพยายามอย่างทุ่มเทในที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้นั้น คือสิ่งที่น่ายินดีเป็นที่สุดและสมกับความพยายามในการลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ (เราทำได้ คุณก็ทำได้)

กชพร ชิตชลธาร – จักริน จันทร์ฝาก

นักธุรกิจคิวยูระดับ  CROWN PRESIDENTIAL

13 MILLIONAIRE CLUB 13 คุณนันทพรรณ์ วิจิตรสิริโชติ

12 MILLIONAIRE CLUB คุณธานน พัฒนสรชัย

11 MILLIONAIRE CLUB11 คุณพิชิต เพ็ชรสามสี - คุณนวพรรษ

10 MILLIONAIRE CLUB คุณอภิรักษ์ โต๊ะมูดอ

8 MILLIONAIRE CLUB คุณคนึง ย้อยเสริฐสุด

6 MILLIONAIRE CLUB คุณนัฐพัชร ย้อยเสริฐสุด

5 MILLIONAIRE CLUB คุณปราโมทย์ - คุณจินดานุช จารุวิวัฒน์วงศ์

4 MILLIONAIRE CLUB คุณสุกัญญา ศรีนาง

3 MILLIONAIRE CLUB คุณทินกร - คุณศรีสวาท สมฤทธิ์

2 MILLIONAIRE CLUB คุณวรรณพร ส้มเพชร

10 MILLIONAIRE CLUB คุณอภิรักษ์ โต๊ะมูดอ

11 MILLIONAIRE CLUB11 คุณพิชิต เพ็ชรสามสี - คุณนวพรรษ

12 MILLIONAIRE CLUB คุณธานน พัฒนสรชัย

13 MILLIONAIRE CLUB 13 คุณนันทพรรณ์ วิจิตรสิริโชติ

4 MILLIONAIRE CLUB คุณสุกัญญา ศรีนาง

5 MILLIONAIRE CLUB คุณปราโมทย์ - คุณจินดานุช จารุวิวัฒน์วงศ์

6 MILLIONAIRE CLUB คุณนัฐพัชร ย้อยเสริฐสุด

8 MILLIONAIRE CLUB คุณคนึง ย้อยเสริฐสุด

2 MILLIONAIRE CLUB คุณวรรณพร ส้มเพชร

3 MILLIONAIRE CLUB คุณทินกร - คุณศรีสวาท สมฤทธิ์

[Latest update 21-01-2567]

error: