THE GALLERY OF QYOU SUCCESS

นโยบายความเป็นส่วนตัว

QYOU LOGO

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ "QYou Gallery" และขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการเยี่ยมชมของท่าน

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://qyousuccessthailand.com/ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “QYou Gallery” ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ, โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดและการขาย  ดังนั้น เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางเว็บไซต์จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไชต์จากท่าน รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เมื่อท่านทำการติดต่อสื่อสารกับเราผ่านช่องทางอีเมล์บนเว็บไซต์นี้

* แนะนำให้ท่านอ่านและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนของเว็บไซต์นี้ เพื่อทำความเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์และความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน :

 1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร, การประเมิณความพึงพอใจจากท่านในการเยี่ยมชมบริการต่างๆ ของเรา และการนำเสนอข่าวสารของเราบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นไปภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ด้วยการอนุญาตและยินยอมตกลงจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อทางทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้เข้าใช้งาน, ผู้เยี่ยมชม หรือผู้ที่สนใจในข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากทางบริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์นี้
 2. หากท่านเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ “QYou Gallery” โดยการใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อเลือกดูข่าวสาร, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า, กิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆ การติดต่อ-สอบถาม, แสดงความคิดเห็น,  หรืออื่นๆ ถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ ตามแต่กรณีที่แสดงไว้ในข้อที่ 3 และ 4 
 3. ผู้เข้าถึงเว็บไซต์อนุญาตและตกลงให้ความยินยอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประเมิณถึงความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา
  และใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาถึงคุณภาพและบริการ รวมทั้งการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการในโอกาสต่อๆ ไป
 4. ผู้เข้าถึงเว็บไซต์อนุญาตและตกลงให้ความยินยอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการตรวจสอบหรือป้องกันมิจฉาชีพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไปในทางที่ผิด ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน และของทางเว็บไซต์ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดสิทธิตามเงื่อนไขของ “นโยบายความเป็นส่วนของเว็บไซต์ ” ที่อาจเกิดขึ้นได้

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม :

 1. ทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปกระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อท่าน และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด รวมไปถึงการเผยแพร่ และ/หรือ แจกจ่ายให้แก่บุคคล, องค์กร, หน่วยงาน, บริษัทฯ และห้างร้านต่างๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการเปิดเผยไปตามข้อตกลงยินยอม ที่คุณให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่แสดงไว้ในข้อที่ 2 และ 3
 2. ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ อนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อทางเว็บไซต์ “QYou Gallery”  ในการเปิดเผยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์ แก่บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์, ของขวัญ, ของกำนัล, เอกสารสำคัญต่างๆ ส่งตรงถึงตัวท่านตามแต่กรณี
 3. ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ อนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อทางเว็บไซต์ “QYou Gallery”   ในการเปิดเผยข้อมูล เมื่อมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ/หรือ หนังสือขอความร่วมมือจากทางภาครัฐ, คำสั่งของศาล หรือจากเจ้าพนักงานสอบสวน (เมื่อทำการร้องขอ)

การใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :

 1. คุกกี้ “( Cookies) คือกลุ่มไฟล์เล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยข้อความ ถูกสร้างขึ้นจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์จดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล เช่น การจดจำชื่อบัญชีของผู้เข้าใช้, เวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุด ซึ่งทำให้เว็บไซต์สามารถที่จะจดจำผู้ใช้ได้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อๆไป
 2. “คุกกี้” ที่เราเก็บเป็นข้อมูล จะถูกใช้เพื่อส่งต่อนโยบายความปลอดภัยไปยังเบราเซอร์ ทำให้การเปิดเว็บไซต์นี้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ว่ายอมรับคุกกี้หรือไม่ ซึ่งคุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล และจะถูกยกเลิกเมื่อท่านทำการปิดเบราว์เซอร์
 3. เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ “QYou Gallery” เราจะตั้งค่าคุกกี้หลายรายการเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ  หากว่าท่านเลือก “จดจำฉัน” การเข้าสู่ระบบของท่านหรือผู้ใช้งานจะคงอยู่เป็นเวลา1 เดือน (นับจากวันที่ลงทะเบียน/ลงชื่อเข้าใช้) หากออกจากระบบบัญชี คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบออก ซึ่งเว็บไซต์ “QYou Gallery” จะแสดงข้อความบอกเตือนเพื่อบันทึก ” คุกกี้ ” ก่อนการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ในครั้งต่อไป
 4. เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นผ่านช่องแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ “QYou Gallery” ท่านจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไปโดยที่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดใหม่อีกครั้งในการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ โดยคุกกี้เหล่านี้จะมีอายุหนึ่งปี
 5. เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นผ่านช่องแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ “QYou Gallery” เราจะรวบรวมข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มความคิดเห็นรวมถึงไอพีแอดเดรส และสตริงตัวแทนผู้ใช้ของเบราว์เซอร์เพื่อช่วยในการตรวจจับสแปม ดังนั้นความคิดเห็นของท่านอาจถูกตรวจสอบผ่านบริการตรวจจับสแปมอัตโนมัติ ซึ่งสตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างจากที่อยู่อีเมลของท่าน (หรือที่เรียกว่าแฮช) อาจถูกมอบให้กับบริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้งานหรือไม่ ส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Gravatar มีให้ที่นี่ https://automattic.com/privacy/ หลังจากอนุมัติความคิดเห็นของท่านแล้ว ภาพโปรไฟล์ของท่านจะปรากฏต่อสาธารณะในบริบทของความคิดเห็นของท่า
 6. หากท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรโมชั่น, หรือกิจกรรมต่างๆ จากทางบริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ผ่านเว็บไซต์ “QYou Gallery” ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในบัญชีสมาชิกโดยไม่มีระยะเวลา ซึ่งท่านสามารถที่จะยกเลิกการรับข่าวสารได้เมื่อท่านต้องการ
 7. ท่านมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ ซึ่งท่านสามารถขอรับประวัติการเข้าใช้บริการเว็บไชต์ “QYou Gallery” ได้ และท่านยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบฐานข้อมูล “QYou Gallery” ที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ยกเว้นข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยทางกฎหมาย
 8. เมื่อมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบฐานข้อมูลของ “QYou Gallery” ตามคำร้องขอ จะเป็นการลบข้อมูลในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, แต่ประวัติการส่งข้อความทางอีเมล์ และการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์จะยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการลบข้อมูล

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ และการปฏิเสธความรับผิด :

 1. เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์ “QYou Gallery” (ที่อยู่เว็บไซต์คือ https://qyousuccessthailand.com/ )ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเว็บไซต์กับ qyousuccess (โดยมีที่อยู่เว็บไซต์คือ https://qyousuccess.com/ ) ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการนำเสนอข่าวสารในด้านต่างๆ จากทางบริษัฯ
 2. กรณีที่ทางเว็บไซต์ “QYou Gallery”  มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก หมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ “QYou Gallery” กับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์หลักของทาง บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ทางเราจึงขอแจ้งให้ทราบว่า หน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมจากทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” จึงไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกผิดของข้อมูล, คุณภาพ หรือเนื้อหาในการนำเสนอของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นๆ  จึงเป็นสิทธิ์ที่ท่านพึงได้พิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้นั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้งานกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ จากการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ “QYou Gallery”  ถือว่าท่านได้ตกลงให้ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่นั้น ซึ่งมิได้เกิดจากการเผยแพร่หรือแจกจ่ายออกไปจากเว็บไซต์ “QYou Gallery” แม้แต่ประการใด
 4. สีของภาพต่างๆ หรือรูปผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ “QYou Gallery” อาจจะมีความผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยจากความเป็นจริง แม้ภาพที่นำเสนอจะเป็นภาพที่ถ่ายมาจากสินค้าจริง และปรับภาพถ่ายให้มีความใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุดแล้วก็ตาม (ซึ่งบางภาพเป็นภาพอันเกิดจากการปรับแต่งโดยเจตนา) แต่เนื่องจากหน้าจอแสดงผลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ “QYou Gallery” มีการตั้งค่าใช้งานที่แตกต่างกัน รวมไปถึงคุณสมบัติและความสามารถของแต่ละอุปกรณ์  จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาและความเข้าใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังนั้น ความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นจึงนับเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมจากทางเรา หรือทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” ดังนั้น จึงไม่สามารถจะรับผิดชอบใดๆ ต่อการแสดงผลของสีจากภาพตามคำที่อ้างอิง

การสงวนสิทธิ์ และการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว :

 1. ทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” สงวนสิทธิ์ในข้อมูล, รูปภาพ, สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ “QYou Gallery” และไม่อนุญาต หรือให้สิทธิ์ในการนำไปใช้ใดๆ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ (นอกจากได้รับอนุญาตจากทางผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วเท่านั้น) แนะนำให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการนำข้อมูล, รูปภาพ, วิดีโอ บนเว็บไซต์ QYou Gallery” หากท่านต้องการนำไปใช้งาน โดยคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 2. การปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมใดๆ ในเนื้อหาของโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์ “QYou Gallery” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนของเว็บไซต์นี้ ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือว่าผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ให้การยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ หรือ “ข้อตกลง”
 3. หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเรา บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด (โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) ในนามผู้ดูแลเว็บไซต์ “QYou Gallery” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟัง และตอบกลับในทุกข้อสงสัย โดยท่านสามารถส่งข้อความถึงเราผ่านช่องทางการติดต่อ ที่แสดงอยู่ตรงส่วนท้ายของหน้าแรกเว็บไซต์ หรือเมนูทางด้านล่างของเว็บไซต์

กฎหมายที่ใช้บังคับ :

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์ “QYou Gallery” ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

คำจำกัดความ :

 1. คำว่า ” ท่าน, ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “ หมายถึง ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ “QYou Gallery” ในฐานะผู้เยี่ยมชม, ผู้ใช้บริการ,  (ทั้งที่ลงชื่อและไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บริการ)
 2. คำว่า ” เรา, ทางเรา, ของเรา, หรือทางเว็บไซต์ QYou Gallery” หมายถึง ผู้ดูแลระบบหรือเว็บไซต์, ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ภายใต้ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด 
 3. คำว่า ” บริษัท คิวยู ซัคเซส  จำกัด “ หมายถึง ชื่อนิติบุคคลผู้ถือสิทธิ์และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ “QYou Gallery” บนที่อยู่เว็บไซต์ https://qyousuccessthailand.com/

* ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เพิ่มเติมได้ที่หน้า >> ข้อกำหนดและเงื่อนไข

error: